Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken Hands on Healing verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- E-mailadres
- Telefoonnummer
- Voor- en achternaam

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via anjadamenkradolfer@gmail.com dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben Hands on Healing verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen: - Verzenden van onze nieuwsbrief (de mogelijkheid om uit te schrijven vind u onderaan elke nieuwsbrief) - U te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Hoe lang we gegevens bewaren Hands on Healing zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld met een maximum termijn van 2 jaar

Delen met anderen Hands on Healing verkoopt uw gegevens niet aan derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anjadamenkradolfer@gmail.com maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Beveiliging Hands on Healing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op anjadamenkradolfergmail.com